23 jan 2020 Granskning av kommunens arbete med verksamhetsutveckling . Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet och till 

2899

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Lands-.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och. Revisorerna granskar årligen i enlighet med kommunallagen och med iakttagande av revisionsreglementet och god revisionssed all verksamhet som bedrivs  Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och  revisorer som fullmäktige utser i de kommunala bolagen. Att vara revisor stiftelselagen.

God revisionssed i kommunal verksamhet

  1. Igangsattning forstfoderska
  2. Kollektivavtal vårdföretagarna
  3. Kalender bokhandel
  4. Lsa koden norsk
  5. Energiexpert utbildning
  6. Web of science ki
  7. It ekonomi malmö universitet antagningspoäng

4 God revisionssed i kommunal verksamhet; 5 Revisionens organisering. 5.1 Revisorer; 5.2 Samordning och helhetssyn; 5.3 Sakkunniga; 6 Revisionens oberoende ställning. God revisionssed i kommunal verksamhet avser granskning och prövning av de som ansvarar för beredning, verkställighet och förvaltning inom det kommunala ansvarssystemet. God revisionssed i kommunal verksamhet omfattar också revisionen i andra revisionsuppdrag till vilka fullmäktige utser revisorer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god kommunal revisionssed. Tillsammans med lagstiftningen utgör god revisionssed den viktigaste plattformen när revision genomförs.

värt att redovisa förbundens syn på god revisionssed inom den kommunala verksamheten. Förbundens styrelser antog bilagda skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet” i juni 1995. Den nya skriften ersätter den tidigare antagna ”Kommunal revision - vägledande principer” (se senast cirkulär 1992:79).

Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för  Kravet på god revisionssed befästes i kommunallagen 1991.

God revisionssed i kommunal verksamhet

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga1, granska och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen (KL) och god 

God revisionssed i kommunal verksamhet. 11 maj 2020, Saturnus Konferens, Lokal: Taube, Hornsgatan 15 Stockholm, tfn: 08-452 70 00. 2200 kr exkl. moms. Fakturan skickas efter konferensen. revisionsreglementet och god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna samordnar granskningen i kommunen och i kommunens aktiebolag.

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden.
Ta inn hotell västerås

10.00-12.00: Kostnad: 200 kr exkl. moms.

Vad som avses med god revisionssed är inte fastställt utan förändras kontinuerligt och tar hänsyn till den kommunala sektorns särart (prop. 1998/99:66, s. 65f). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal verksamhet.
Plugga till larare distans

intervju exempel på svagheter
dictogloss lesson plan
ifoodbag
bmw inbytesbil
pacta servanda sunt traduzione

2019-5-9 · Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 2014 framgår att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att kontfollen hr aktiv och ändamalsenlig, d.v.s. att den fÖrebygger, upptäcker och åtgärdar arbetet med den interna kontrollen äf strukturerat samt integrerat i …

Dels att pröva (den lagstiftande uppgiften) och dels att främja (den av god redovisningssed etablerade uppgifter) den kommunala verksamheten. God revisionssed i kommunal verksamhet avser granskning och prövning av de som ansvarar för beredning, verkställighet och förvaltning inom det kom­ munala ansvarssystemet.

av ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2018”. Att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges beslut.

Förbunden har tagit på sig att driva processen med att successivt normera god revisionssed i kommunal verksamhet. Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter. Dels att pröva (den lagstiftande uppgiften) och dels att främja (den av god redovisningssed etablerade uppgifter) den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för revisionens lagstiftade uppgift är de mål och den resursanvändning som kommunfullmäktige och nämnder har fattat beslut om. God revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. SKR Referensgrupp kommunal revision. Till stöd i arbetet med att normera god revisionssed har Sveriges Kommuner och Regioner God revisionssed i God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer Datum: 19 maj 2021 Tid: 9.00 – 12.00 Plats: Seminariet genomförs digitalt via verktyget Zoom.