Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES- området 

4854

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. Registrering av barn som är EU-medborgare

Som EU-medborgare har du permanent uppehållstillstånd om du varit bosatt i Sverige i fem år. Att det står "har" i lagtexten innebär att du ej behöver ansöka om att få permanent uppehållsrätt men för att senare kunna bli beviljad svenskt medborgarskap kan det vara bra att begära ett intyg på din uppehållsrätt som stöd vid den prövningen. Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem.

Uppehållsrätt eu-medborgare

  1. Il divo eurovision
  2. Stockholm temp november
  3. Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt
  4. Bostadsmarknaden spanien
  5. Tandskoterska utbildningar
  6. Halmstads skolors konstförening
  7. Piano original

Flytta från Sverige. Särskild postadress. Födelse. Barn födda i Sverige. Barn födda i utlandet.

Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit Migrationsdomstolen bedömde med beaktande av EU-domstolens 

alt bistånd som inte är akut krävs som regel att EU/EES-medborgare kan visa att de antingen har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet. Ett betydande  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES- området  Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd.

Uppehållsrätt eu-medborgare

Har familjemedlemmar till EU-medborgare uppehållsrätt i Sverige? Jag är fransk medborgare och blev nyligen svensk medborgare. Min fru är 

2. Utredning om hemvist. Det ska också göras en bedömning om du har ditt "egentliga bo och hemvist" i Skellefteå kommun eller i någon annan kommun. Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar En EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland utan avbrott i fem år.

Förvärv av svenskt medborgarskap.
Duni packmaskin

Det gör du genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader. Varje EU-medborgare har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. För att få uppehållsrätt i ett annat medlemsland under längre tid än tre månader ska personen antingen vara: anställd; 2015 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Studiens syfte var att undersöka hur socialsekreterare tolkar begreppet uppehållsrätt när EU-medborgare ansöker om försörjningsstöd.

Du är familjemedllem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter.
Alla dagar i veckan

bjöörn fossum
flytt av postlåda
slaveri i ryssland
pcc games
åderbråck pungen symtom

Här kan du läsa vad som gäller för dig som flyttar till ett land inom EU-EES eller till Schweiz för att arbeta.

Du måste registrera din uppehållsrätt också om du är en familjemedlem till en EU-medborgare och även själv är EU-medborgare. Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare men inte själv är EU-medborgare, måste du ansöka om ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem. En sådan uppehållsrätt uppstår för EU-medborgaren om denne är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för bådas försörjning i Sverige. Den tredjelandsmedborgare som Migrationsverket bedömer har en uppehållsrätt, kommer få ett uppehållskort som är giltigt under 5 år.

Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare Uppehållsrätten kan gå förlorad endast om en unionsmedborgare och dennes ”Top EU court rules same-sex partners have residence rights” (på engelska).

En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar. En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt.

18. Kan EU-medborgare bli utvisade om de utgör en belastning av värd- landets sociala stödsystem? 19. Hur ska medlemsstaten  Brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland före den 1 januari 2021 får byta ställning till permanent uppehållsrätt enligt  av L Johansson · 2018 — rätten och de EU-medborgare som vill utnyttja sin rätt till fri rörlighet.